Yazılar

 

Gözde Can Köroğlu’nun Bedenleri

Beden, öteden beri sanatçıların üzerinde çalıştığı, anlamaya ve anlamlandırmaya uğraşırken bozup yeniden ürettiği en önemli mecralardan biri. İster estetik normları idealize eden Yunanlılar, ister gerçekliği her şeyin önünde tutan Romalılar olsun, tüm zamanların sanat pratiğinin bedene ilişkin bir çözümleme çabası olduğunu söyleyebiliriz. Gözde Can Köroğlu’nun bedenleri de işte bu yorum önerilerinin varyasyonlarını sunuyor. Bedenin yerleşik estetik algısını bozarak, bilinçli biçim bozmalara giden sanatçı, uzuvları kimi zaman uzatarak, kimi zaman yok ederek, kimi zaman ise yerlerinden kopararak farklı bir gerçeklik algısı oluşturuyor. Gözde Can Köroğlu, bedende yarattığı bu deformasyonların yanı sıra uzuvlara, torsolara odaklandığı kimi yapıtlarında ise bedenin saf gerçekliğini özellikle estetik beklentinin çok ötesine taşıyarak gerçek “gerçeği” sorgulamamıza olanak sağlıyor. Sanatçının insan bedenine ilişkin geliştirdiği bu dışavurumcu yorum ve çözümleme çabaları, yüzyıllardır üzerinde düşündüğümüz sorulara ilişkin bireysel bir tavır ortaya koyuyor. Ya da hemen her gün zihnimize pompalanan gerçekdışı ideal bedenlerin öteki yüzünü görünür kılıyor.

Esra Aliçavuşoğlu